Petras Kriaučiūnas gimė 1850 m. rugsėjo mėn. 16 d. Papečkių k. (dabar Girėnų k.), Vištyčio apyl., Vilkaviškio r. pasiturinčioje, religingoje ir apsišvietusioje šeimoje. Baigęs Vištyčio pradinę mokyklą, 1863-1871 mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1871-1875 Seinų kunigų seminarijoje, 1875-1879 Petrapilio dvasinėje akademijoje. Plačiau

 

Muziejus

Muziejaus rinkinyje sukaupta memuarinė, dokumentinė, daiktinė ir etnografinė medžiaga, atspindinti Vištyčio krašto bei mokyklos istoriją. Plačiau