SPRENDIMAS DĖL VILKAVIŠKIO R. VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

VILKAVIŠKIO R. VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATAI

Geros mokyklos koncepcija

Įsakymas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI.