Knygos – minties laivai, plaukiojantys laiko

bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą.

F. BEKONAS 

 

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro biblioteka

Tai švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta  kurioje stengiamasi  tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius.

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro biblioteka aptarnauja visus mokyklos bendruomenės narius. Bibliotekos fondas – 15987 vienetų dokumentų.  Yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga, suteikiančia galimybę vykdyti informacijos paiešką. Mokiniai naudodamiesi bibliotekos technine ir informacine baze turi galimybę rengti pranešimus, referatus, naudotis sistema ,,Mano dienynas“, organizuoti įvairus užsiėmimus, vyksta  susirinkimai. Mokiniai skaitykloje praleidžia laisvas pamokas, laukia autobuso po pamokų. Bibliotekoje teikiamos kopijavimo, skanavimo paslaugos, atsispausdinami dokumentai. Biblioteka stengiasi įvairiomis priemonėmis skatinti sumažėjusį mokinių skaitomumą. Dalyvaujama Metų knygos rinkimų akcijoje. Bibliotekoje nuolat veikia teminės, rašytojų jubiliejams skirtos  parodos, viktorinos, tradicinis teatralizuotas pirmokų įrašymas į skaitytojus.

Įdiegta MOBIS programa: suvestas vadovėlių fondas 100 % bei 35% visų fondo dokumentų.

Bibliotekoje galima:

• naudotis kompiuteriais ir internetu, ieškant informacijos, ruošiantis pamokoms ir projektams;

• naudotis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, teminiais segtuvais;

• išduodami dokumentai į namus ir sudaromos sąlygos jais naudotis bibliotekoje;

• skaitytojų konsultavimas informacijos paieškos klausimais;

• mokinių supažindinimas su bibliotekos taisyklėmis, bibliotekos struktūra;

• dokumentų kopijavimas, skenavimas.

 

Bibliotekininkės veiklos programa čia.

Darbo laikas : 8.00 val. - 10.00 val. 

                     12.45 val. - 14.45 val.

BIBLIOTEKOS NAUJIENOS - DOVANOTA LITERATŪRA

Vadovėlių užsakymas 2017-2018 m.m.