2019-2020 m. m. mokykloje-daugiafunkciame centre dirbantys mokytojai:  

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Vadovauja klasei

1.

Arlauskienė Irena

Matematika, ekonomika

7

2.

Bradūnienė Karolina

Kūno kultūra

 

3.

Daugėlienė Zina

Pailgintos d.d.gr. auklėtoja

 

4.

Dereškevičienė Elena

Lietuvių kalba

 5 

5.

Griučkiūnienė Loreta

Pradinis ugdymas, muzika

2-3

6.

Griučkiūnas Vitalius

Technologijos,  žmogaus sauga

8

7.

Birštonė Toma

Lietuvių kalba

   

8.

Kačkauskienė Irena

Dailė, technologijos

 

9.

Burbienė Aldona

Rusų kalba

 

10.

Labačiauskienė Rima

Anglų kalba

 

11.

Landžiuvienė Dangirutė

Priešmokyklinio ug. pedagogė

 

12.

Paškauskienė Judita

Chemija

 

13.

Paškauskienė Vilija

Matematika

 

14.

Plečkaitis Evaldas

Informacinės technologijos

 

15.

Ryckienė Aušra

Socialinis pedagogas

 

16.

Ryckis Alvydas

Geografija, gamta ir žmogus

6

17.

Stasaitienė Vilija

Tikyba

 

18.

Skauronas Tadas

Istorija

10

19.

Stučienė Reda

Anglų kalba

 

20.

Valavičienė Vilma

Logopedė

 

    21.

    Vasaitienė Janina 

    Biologija 

9

22.

Vasaitis Zigmas

-

 

23.

Vingilytė Žaneta

Pradinis ugdymas

1

24.

Žakienė Audronė

Fizika