VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO   MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m.

Direktorius

1

1842,-

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

0,25

488,-

Ūkvedys

0,5

329,-

Socialinis pedagogas

0,5

574,-

Logopedas

0,25

248,-

Psichologas

0,25

251,-

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

0,83

789,-

Mokytojas

8,93

11924,-

Bibliotekininkas

0,5

289,-

Mokytojo padėjėjas

1

606,-

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

0,5

474,-

Vyriausias finansininkas

1

1035,-

Kultūros renginių organizatorius

0,5

333,-

Sekretorė

0,5

328,-

Auklėtojos padėjėja

0,25

143,-

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,5

341,-

Rūbininkas-budėtojas

0,5

277,-

Valytojas

3,75

2081,-

Vairuotojas-ekspeditorius

0,13

78,-

Vairuotojas

1

664,-

Virtuvės pagalbinė darbininkė

0,25

138,-

Kiemsargis

1

555,-

Energetikas

0,25

149,-

Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas

1

555,-