Vištyčio Petro Kriaučiūno  mokyklos-daugiafunkcio centro administracija

Mokyklos direktorius

Pavaduotoja ugdymui

Vyr.finansininkė

Direktorius

Zigmas Vasaitis

Tel. : 8-342-63423

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilija Paškauskienė

Tel. : 8-342-63423

Vyr. finansininkė

Aldona Šilkauskienė

Tel. : 8-342-63483