http://www.gamtosauginesmokyklos.lt

 

  Mūsų mokykla jau 13-ti metai dalyvauja Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) programoje

 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę . Programos Gamtosauginės mokyklos nauda - aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

 

Daugiau informacijos: http://www.gamtosauginesmokyklos.lt

Mūsų mokykla šiais mokslo metais dalyvauja tarptautiniame FEE Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo projekte ,,Mažiau šiukšlių‘‘.

Daugiau informacijos: http://eco-schools-litterless.org 

 

2017-03-20 Gamtos mokslų savaitė

2016-03-18 Gamtos mokslų savaitė

 

 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS 2018 – 2019 M. M.

 

Tikslas:

   Formuoti mokyklos bendruomenės nariams aplinkosaugos vertybines nuostatas.

 

Uždaviniai:

1.         Ugdyti atsakomybės jausmą už artimiausioje aplinkoje esančius gyvosios ir negyvosios gamtos komponentus;

2.         Kelti sąmoningumą šiukšlių ir atliekų poveikio vietos aplinkai ir bendruomenei;

3.         Skatinti mokytojus tolimesniam švietėjiškam aplinkosaugos darbui;

4.         Mokyti ir mokytis analizuoti, apibendrinti, vertinti;

5.         Skleisti informaciją apie mokykloje vykdomą gamtosauginį darbą.

 

 

 

Veiksmai

 

 

Atsakingi

 

Įgyvendinimo terminai

 

Kaip galime tai įvertinti?

 

Ar tai buvo sėkminga?

Idėjos ateičiai

Gamtosauginio komiteto posėdis

 

 

Komiteto pirmininkas

 

Rugsėjo mėn.

 

Bus sukurtas planas.

 

Kokie darbai atlikti pagal planą.

Monitoringas

10 klasės mokiniai

Rugsėjo mėn.

Bus parengti apklausos lapai ir analizė.

Apklausti 90 proc. mokinių ir mokytojų.

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su veiklos planu (internetinė svetainė)

 

Komiteto nariai

E. Plečkaitis

 

 

Spalio mėn.

Ar bendruomenės nariai noriai įsitrauks į mokyklos gamtosauginę veiklą.

 

Žinos apie mokyklos gamtosauginę veiklą.

Keisti (atnaujinti) gamtosauginį stendą

 

10 klasės mokinės

 

Kas  mėnesį.

 

Matys mūsų veiklą.

Įrodymas, kad mes dirbame.

Rašyti straipsnius apie gamtosauginį darbą į periodinę spaudą. Medžiagą kaupti mokyklos muziejuje

 

 

 

Lietuvių kalbos mokytojos

E. Dereškevičienė

 

 

 

 

Po renginių.

 

 

 

 

Informatyvumas.

 

 

 

Įrodymas, kad mes dirbame.

Renginių, akcijų ir kt. fotografavimas.

Nuotraukų talpinimas mokyklos internetinėje svetainėje

 

 

 

K. Tupčiauskienė

E. Plečkaitis

 

 

 

 

Renginių, akcijų metu.

 

 

 

Ateinančios kartos matys mūsų nuveiktą darbą.

 

 

 

 

Kaupiama medžiaga.

Raštų, tekstų spausdinimas

 

10 klasės mokiniai

Prireikus.

Renkama ir segama medžiaga.

 

Medžiagos panaudojimas.

Organizuoti Paukščių palydų šventę ir joje dalyvauti

 

 

A.Ryckis

 

 

Spalio mėn.

 

 Kokie atlikti stebėjimai? Rezultatas.

 

Bendravimas, bendradarbiavimas.

Mokyklos aplinkos tvarkymas

 

I. Arlauskienė

 

Ruduo, pavasaris, vasara.

 

Vizualiai.

 

Jaukesnė aplinka.

Dalyvauti rajoniniuose ir respublikiniuose ekologiniuose ir gamtosauginiuose projektuose.

 

 

 

 

Mokytojai

 

 

 

 

Pagal galimybes.

 

 

 

Ar mokiniai noriai dalyvauja ir kokia nauda?

 

 

Mokinių skatinimas domėtis mus supančiu pasauliu.

Dalyvauti ekologinėse talkose prie Vištyčio ežero, kurias organizuoja Vištyčio RPA.

 

 

 

A. Ryckis, V. Griučkiūnas

 

 

 

Kada bus organizuojamos.

 

 

Kokia nauda aplinkai?

Kiek surinkta šiukšlių?

 

 

Bendravimas, bendradarbiavimas.

Edukacinės pamokos „Pagaminsiu daugiabutį vabzdžiams“, „Vištyčio regioninio parko išskirtinė vertė“, „Nuo malūno iki aliejinės, nuo grūdo iki blyno“ Vištyčio RP

 

 

 

 

 

 

Klasės vadovai

 

 

 

 

 

 

Visus metus.

 

 

 

 

 

 

Prasiplės mokinių žinios.

 

 

 

 

 

Pažinimo kompetencijų ugdymas.

Petro Kriaučiūno tėviškės tvarkymas

 

I. Arlauskienė

Spalio mėn., balandžio mėn.

 

Skaičius.

Aplinkos papuošimas

Pagarba žmogui.

Dalyvavimas rajoninėje biologų olimpiadoje

 

J. Vasaitienė

 

Sausio mėn.

Patikrinimas turimų biologinių žinių, rezultatai.

Mokinių skatinimas domėtis biologijos mokslu.

Dalyvauti respublikiniame konkursuose: Gamtos Kengūra-2018, Olympis-2018

 

 

 

Gamtos mokslų mokytojai

 

 

 

Kai bus paskelbta.

 

 

Turimų gamtamokslinių žinių patikrinimas.

 

 

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais.

Dalyvauti Tyrėjų naktyse Kaune (kartu su Gražiškių gimnazijos mokiniais)

 

J. Vasaitienė

 

Spalio mėn.

Mokinių žinios apie mus supančią aplinką prasiplės.

 

Mokinių skatinimas domėtis mus supančiu pasauliu. Bendravimas, bendradarbiavimas. Pažinimo kompetencijų ugdymas.

Dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „World Cleanup Day 2018“

 

 

Z. Vasaitis

 

 

Rugsėjo mėn.

 

 

Mokinių savanoriškas dalyvavimas, aptarimas, rezultatas.

 

 

Pasitenkinimas atliekant gerus darbus.

 

Renginiai, skirti Pasaulinei Žemės dienai

(pagal atskirą planą)

 

 

Z. Vasaitis

 

 

Kovo mėn.

Bendruomenės požiūris į vykdomą gamtosauginę veiklą (Dalyviai?).

 

100 proc. mokinių ir mokytojų dalyvavimas.

Vydupio valymas

 

V. Griučkiūnas

 Balandžio mėn.

Ar daug surinkta šiukšlių?

Pasitenkinimas atliekant gerus darbus.

Vištyčio miestelio gatvėse  šiukšlių rinkimas

 

Mokinių seniūnų taryba

 

Balandžio mėn.

 

Ar daug surinkta šiukšlių?

Pasitenkinimas atliekant gerus darbus

Įrodymas, kad mes dirbame.

Ekologinio švietimo diena (visų dalykų mokytojai veda gamtosaugines pamokas)

 

 

 

Dalykų mokytojai

 

 

 

Kovo  mėn.

 

Mokinių žinios apie mus supančią aplinką prasiplės

Įsivertinimas, įvertinimas.

 

Tarpdalykinė integracija

(mažiau išmokti). Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

Parodos mokyklos muziejuje, bibliotekoje, I aukšto koridoriuje:

Gėlės mūsų gyvenime

Žiemos išdaigos

Inkilėlių

Tau, mokytojau

Rudens gėrybių

Viskas iš atliekų

Smėlio grožybės

 

 

 

Z. Vasaitis

S. Langaitienė

V. Griučkiūnas

A. Ryckienė

L. Griučkiūnienė

I. Kačkauskienė

I. Kačkauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal mokyklos MMT planą.

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių savanoriškas dalyvavimas, aptarimas, rezultatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savarankiškumo ugdymas, kūrybiškumo skatinimas.

Susitikimai:

-su Vištyčio regioninio parko darbuotojais;

-su eiguliais, miškininkais, gydytojais;

 

 

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

Pagal klasių vadovų veiklos planus.

 

 

 

Gauta informacija, aptarimas.

 

 

 

Skatinimas pasirinkti profesijas, susijusias su gamtos mokslais.

Ekskursijos:

-po Vištyčio regioninį parką (dviračių takas);

- į Kalvarijos mini zoologijos sodą;

-į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų;

-į Kauno zoologijos sodą;

- į Kybartų meteorologijos stotį;

-pas rajono ūkininkus, auginančius egzotiškus paukščius;

-į Kauno Botanikos sodą;

-po gražiausias Vištyčio miestelio sodybas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal klasių vadovų veiklos planus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių domėjimasis, ar noriai vyksta į ekskursijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įspūdžiai, aptarimas.

Akcijos:

 „Rink baterijas“

„Išjunk šviesą, kai šviesu“

„Nešiukšlink“

„Nuo mokyklos iki ....‘‘

„Nemindžiok žolės“

„Neteršk Vydupio“

„Baltasis badas“

,,Nedegink žolės‘‘

,,Darom 2019”

,,Kurkime grožį visi…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai

Mokinių seniūnų taryba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal mokyklos MMT planą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių savarankiškas akcijų rengimas, jų dalyvavimas ir požiūris.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savarankiškumo ugdymas.

Asmeninių kompetencijų ugdymas.

-Edukacinės erdvės:

- II a. fojė puošimas (gėlių ekspozicijos);

- I a. koridoriaus puošimas („Metų laikai“)

 

 

A. Ryckienė

 

Pradinių klasių mokytojos

 

 

Spalio mėn.

 

Visus mokslo metus.

 

 

 

Mokinių savanoriškas dalyvavimas kūrybiniame procese.

 

 

Sukurta aplinka skatins mokinių kūrybiškumą, bus išnaudotos naujos pažinimo erdvės.

Integruotos pamokos:

-Fizikos – dailės pamoka ,,Spalvų spektras ‘‘ 7 kl.;

 

-Matematikos – gamtos ir žmogaus pamoka ,,Žmogus keičia Žemę‘‘ 6 kl.

-Istorijos – dailės pamoka „Mūsų krašto piliakalniai“ 6 kl.

 

 

A. Žakienė

I. Kačkauskienė

 

 

I. Arlauskienė

A. Ryckis

 

I. Kačkauskienė

T. Skauronas

 

 

 

Kovo mėn.

 

 

 

Balandžio mėn.

 

 

Birželio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų aptarimas.

 

 

 

 

 

 

 

Nauda mokiniams,

dalinimasis gerąja patirtimi. Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

Atviros pamokos:

-Anglų kalbos pamoka ,,Tai – skanu‘‘ 6 kl.

-Gamtos ir žmogaus pamoka ,,Jūros vaišės‘‘ 6 kl.

 

 

 

R. Stučienė

 

 

A. Ryckis

 

 

 

Lapkričio mėn.

 

 

Vasario mėn.

 

 

 

 

 

Pamokų aptarimas.

 

 

Taikomų metodų įvairovė kels mokinių mokymosi motyvaciją. Patirties sklaida.

Žaliųjų erdvių kūrimas:

-Lauko klasė;

-Medžių pažinimo takas;

-Vaistažolių pievelė;

-Mokyklos fasadinės pusės tvarkymas: gėlynai, kabančios gėlės

 

I. Arlauskienė

J. Vasaitienė

Klasių vadovai

 

 

V. Navickienė

 

Ruduo

Pavasaris

Ruduo, pavasaris.

 

 

 Ruduo, pavasaris.

 

 

Į erdvių kūrimą ir priežiūrą įsitrauks visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai.

 

Žaliosios erdvės papuoš, praturtins mokyklos aplinką. Sukurta aplinka padės mokiniams mokytis, pažinti, skatins ekologinį bei estetinį ugdymą.

Gėlynų ir aikštelių priežiūra

 

I. Arlauskienė

 

Ruduo, pavasaris, vasara.

 

Vizualiai.

Apklausa: ar tenkina mokyklos aplinka?

Gamtosauginių pamokų vedimas mokiniams VRP

 

Klasių vadovai

 

Visus metus.

Mokinių domėjimasis, aptarimas.

 

Įspūdžiai, aptarimas.

Gamtosauginių pamokų vedimas mokinių tėvams

 

Z. Vasaitis

 

Kovo mėn.

 

Dalyvių skaičius.

Žinos apie mokyklos gamtosauginę veiklą, mokytojų darbo metodus.

Bendradarbiavimas su Gražiškių gimnazijos gamtininkais

 

J. Vasaitienė

 

Visus mokslo metus.

Dalyvių dalyvavimas ir pasiruošimas, apibendrinimas.

 

Pasidalinimas gerąja patirtimi.

Pastaba: gamtosauginiame stende III a. koridoriuje ir biologijos kabinete iškabinti kiekvieno mėnesio darbo planą.

Žemės dienai, skirtų renginių ciklas (visai savaitei) sudaromas pagal atskirą veiklos planą